เลือกภาษา

กิจกรรมของเรา

  ออกบูธแสดงสินค้า
ILDEX Bangkok Thailand
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
Thai Farmer Think Global
ณ ศนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ณ ศนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา


  สัมมนาวิชาการให้กับลูกค้า
Group meeting
บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย
งานประชุมสมาคมผู้เลี้ยงสุกร
ภาคอีสาน โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
งานสัมมนา GTS
ลูกค้าผู้เลี้ยงสุกร จ. ขอนแก่น
งานสัมมนากลุ่มลูกค้าไก่ไข่ตะวันออก
โรงแรมชลอินเตอร์ (เมอร์เคียว)


  พัฒนาบุคคลากร
Training Product
ณ โรงแรงโนโวเทล บางนา
กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร กิจกรรมประชุมประจำปี
ณ ห้องประชุมของบริษัที
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคคลากร
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท